საქველმოქმედო ფონდ იავნანას 2011 - 2015 წლების ფინანსური ანგარიში. გაწეული საქველმოქმედო და საორგანიზაციო ხარჯები


info@iavnana.ge

მიმდინარეობს ვებგვერდის რეკონსტრუქცია